Ҳайати таҳририя

Ҳайати таҳрия: 

Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор (сармуҳаррир)

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА., н.и.т., дотсент, (муовини сармуҳаррир)

Ш.А. БОЗОРОВ., н.и.т., дотсент, (муовини сармуҳаррир)

АЪЗОЁН

М. М. МАҲМАДИЗОДА., д.и.т., дотсент

Д.С. МАНСУРӢ., д.и.т., профессор

И. Т. АМОНОВ., д.и.т., профессор

А. КОМИЛИ., н.и.таърих., д.и.ф-м., профессор

Ш. Б. НАЗАРОВ., д.и.т., дотсент

Ҳ.Ш. ГУЛАҲМАДОВ., д.и.т., дотсент

М. МУЗАФАРӢ., д.и. фалсафа., профессор, узви вобастаи АМИТ

М. Ҳ. РАҲИМОВ., д.и. фалсафа., профессор

А.А. ШАМОЛОВ., д.и. фалсафа., профессор

Х.М. ЗИЁИ., д.и. фалсафа., профессор  

Р.З. НАЗАРИЕВ., д.и. фалсафа., профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ., н.и.ф-м., профессор

А. Ҳ. БАБАЕВА., н.и.т., дотсент

О.У.  РАСУЛОВ., доктор PhD, дотсент

Б. Н. АКРАМОВ., н.и.т., дотсент

И. МИРЗОАЛИЕВ., н.и.т., дотсент

С. С. САИДУМАРОВ., н.и.фалсафа., дотсент

М. А. АБДУЛЛО., н.и.т., дотсент

Э. У. ШАРОФОВ., номзади илмҳои таърих, дотсент

С.С. ТИЛЛОЕВ., доктори илмҳои таърих, дотсент

326