Таърихи маҷала

Бахши Техника ва ҷомеа-и маҷаллаи «Паёми политехникӣ» – нашрияи илмӣ-назариявӣ буда дар он натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳо барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм ва доктори илм ба нашр расонида мешавад. Муассиси бахши Техника ва ҷомеа-и маҷаллаи «Паёми политехникӣ»  - Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ мебошад.

Бахши Техника ва ҷомеа-и маҷаллаи «Паёми политехникӣ» дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст (Шаҳодатномаи № 235/МҶ-97 аз 27 январи соли 2022).

Маҷалла дар давоми сол 4 маротиба нашр карда мешавад.

Равияҳои илмии маҷала:

1. 05.02.08 - Мошинсозӣ

2. 03.02.08 - Экология

3. 05.26.01 - Бехатарии фаъолияти инсон 

4. 09.00.08 - Фалсафаи илм ва техника

5. 09.00.03 - Таърихи илм ва техника

345